Atskats uz 2017.gadu

Gads ir aizskrējis vēja spārniem. Ir ļoti daudz darbi izdarīti un uzsāktas iestrādes Latvijas simtgades gadam. Līdzdalība Zemkopības ministrijas un LOSP darba grupās un diskusijās par zemniekiem būtiskiem jautājumiem dod iespēju zemnieku vajadzības aktualizēt un iestrādāt nosacījumos. Arī ekspertu darbs Briselē COPAS-COGECAS, GEOPAS darba grupās un EK darba grupās ļauj informēt par mūsu problēmām un interesēm. Ir organizēti mācību semināri gan mājražotājiem, gan par nodokļu politikas izmaiņām, gan par darba aizsardzību un ugunsdrošību. Joprojām ir aktīvs projekts „Mazo zemnieku saimniecību attīstība,dažādojot saimniekošanu” un mums, NVO sektoram, ir sava pieeja šīm tēmām un cilvēku iespējām. Esam izveidojuši „kabatas” formāta izstādi „Zemkopība Latvijā bija ir un būs!”, lai rosinātu sabiedrības diskusiju- kādi bija lauki un kādus tad mēs nākotnē tos gribam redzēt. Esam izsludinājuši konkursu ”Latvijas lauki gadsimtu griežos”. Bijusi veiksmīga sadarbība ar Kokneses fondu Sama modināšanas svētkos un Ābolu ballē, kā arī otro gadu saviem biedriem piedāvājam iespēju nopirkt veselības polisi sev,ģimenei un darbiniekiem.

Gada neraža visiem zemniekiem ir lietavas un plūdi. Tie zemnieki, kuri spēj apsaimniekot savus hektārus pašu spēkiem, varbūt gulēs mierīgāk, bet kopumā ir satraukums par neiesētiem ziemājiem un lopbarības sadārdzinājumu vai neesamību.

Jau otro gadu, atsaucoties EP deputātes Sandras Kalnietes uzaicinājumam ,četri LZF jaunie zemnieki piedalījās ES jauno zemnieku kongresā. Jānis Šļaukstiņš, pārstāvot Latvijas jaunos zemniekus, iepazīstināja kongresa dalībniekus ar savu darba pieredzi saimniecībā. Atgriežoties, savukārt, viņi neslēpa sveci zem pūra un dalījās pieredzē ar mums par uzzināto, par iespaidiem un pārdomām. Jaunie zemnieki Latvijā ir darbīgi un gudri, un mums ir jāpalīdz viņiem atrast savas iespējas un nostabilizēties. Sandra Kalniete teica: „Kamēr Latvijā ir tik gudri un gaiši jaunieši, mums nav jāsatraucas, tikai jāatbalsta.”

Jaunajā simtgades gadā daudz būs jādiskutē par nākamā plānošanas perioda uzdevumiem un nosacījumiem. Ceru, ka daudz vairāk zemnieki iesaistīsies savu interešu aizstāvībā.

Novēlu katram ar siltumu sirdī nosvinēt mūsu Latvijas simtgadi un turpināt iesāktos darbus, kuri ved pie jauniem darbiem! Lai izdodas!

Ar cieņu Agita Hauka

biedrības”Latvijas Zemnieku federācijas”valdes priekšsēdētāja,

Latvijas kultūras vēstniece

LZF VALDEIMG_8127DSCF1540DSC08680DSC07825DSC07426DSC07131DSC05892DSC03090