Latvijas Zemnieku federācija aicina uz kopsapulci-diskusiju „Taisnīgi ienākumi un atbalsti lauksaimniekiem”

Biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) biedri š. g. 22. martā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC) Ozolniekos  tiksies kopsapulcē, lai atskatītos un izvērtētu 2017. gadā paveikto un plānotu turpmākos darbus. No plkst. 11.00 līdz 14.00 notiks biedrības biedru un citu lauksaimnieku diskusija “Taisnīgi ienākumi un atbalsti lauksaimniekiem”, kurā piedalīsies arī Zemkopības ministrs J. Dūklavs, Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietniece R. P. Krieviņa un Agroresursu un ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, pētniece E. Benga. Uz diskusiju tiek aicināts ikviens interesents.

LZF valdes priekšsēdētāja Agita Hauka uzsver, ka LZF atbalsta Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas Ziņojuma projekta par pārtikas un lauksaimniecības nākotni 10. punktu, kas pauž, ka ģimenes saimniecībām ir nepieciešams mērķtiecīgāks atbalsts, un to var panākt, ieviešot obligātu lielāku atbalsta likmi mazām saimniecībām; turklāt lielākām saimniecībām atbalstam būtu jābūt samazinātam, atspoguļojot apjomradītus ietaupījumus, ar iespēju dalībvalstīm noteikt atbalsta ierobežojumu. Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” pārstāv mazās un vidējās ģimenes saimniecības un atbalsta tādus lauksaimniecības politikas nosacījumus, kuros tās var iespējami veiksmīgāk strādāt un attīstīties.

Īstenojot izglītojošas informācijas pasākumus biedriem un lauksaimniekiem, kā arī veicinot viedu un noturīgu mazo un vidējo saimniecību attīstību, LZF 2017. gadā organizējusi seminārus “Svarīgākās likumdošanas izmaiņas 2017” un “Kā sagatavoties Darba inspekcijas pārbaudēm”, kā arī uzsākusi mācību kursu “Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību ” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Biedrības pārstāvji aktīvi līdzdarbojas lauksaimnieku interešu aizstāvībā par izmaiņām likumdošanā un nodokļu izmaiņām, piedaloties Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP), Zemkopības ministrijas darba grupās, Ministru kabineta sēdēs, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdēs, kā arī Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdēs. 2017. gadā biedrība parakstījusi nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu un aktīvi piedalās Memoranda sēdēs.

Turpinot īso pārtikas ķēžu pilnveidošanu un veicinot izpratni par mājražošanas un kooperācijas iespējām, biedrība 2017. gadā pulcējusi Latvijas mājražotājus uz ikgadējo mājražotāju semināru, un sadarbībā ar T/C Līgo Bazārs atklājusi zemnieku tirdziņu Kauguros. Lai rosinātu sabiedrības izpratni un diskusiju par lauku nākotni, sagatavota un popularizēta “kabatas formāta” izstāde “Zemkopība Latvijā bija, ir un būs”, kā arī sagatavots un izsludināts fotogrāfiju salikumu un gleznojumu konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos”.

Lai smeltos citu valstu pieredzi un prezentētu Latvijas jauno zemnieku saimniekošanas veidus, četri LZF jaunie zemnieki 2017. gadā piedalījās 4. Eiropas jauno zemnieku kongresā (4th European Congress of Young Farmers) Briselē. Tāpat LZF eksperti turpina pārstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses Eiropas lauksaimnieku organizācijas COPA-COGECA un Eiropas Komisijas sociālā dialoga grupās. LZF kā vienīgā Latvijas lauksaimniekus pārstāvošā organizācija darbojas Eiropas Lauksaimniecības darba devēju organizācijā GEOPA-COPA.

DARBA KĀRTĪBA

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija (LZF)” ir izveidota 1990. gadā un šobrīd apvieno dažādu nozaru lauksaimniekus visos Latvijas reģionos. LZF iestājas par apdzīvotiem un ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem, par taisnīgām un vienlīdzīgām attīstības iespējām visiem Latvijas lauksaimniekiem, īpaši vēršot uzmanību uz atbalstu mazo un vidējo saimniecību – ģimeņu saimniecību, attīstību un to nozīmīgo lomu ilgtspējīgā Latvijas lauku sociālekonomiskā attīstībā.