Kā deklarēt platības, ja lauki ir daļēji izslīkuši

Plūdi Latgalē, 08.2017
Plūdi Latgalē, 08.2017

Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis skaidrojumu, kā lauksaimniekiem rīkoties gadījumos, ja jādeklarē platības daļēji izslīkušos laukos.

Ir iespējami trīs rīcības varianti.

  • Ja ir iespējams kartē identificēt vietu, kurā ir izslīkuši ziemāji, un tā ir pārsēta ar vasarājiem virs 0,3 ha lielā platībā, tad to iezīmē kā atsevišķu lauku. Tas ir iespējams tajos gadījumos, kad dabā ir orientieri, kurus ņemt vērā: koki, elektrolīnijas, ēkas, grāvju līkumi un citi.
  • Ja kartē nav iespējams identificēt konkrētas pārsētās vietas platību (piemēram, lauks ir ļoti fragmentāri pārsēts), tad deklarē to kultūru, kas dominē – ir vairāk kā 50% no lauka platības.
  • Ziemāju lauki, kuros ir izslīkušas atsevišķas vietas un tās nav pārsētas ar vasarājiem, deklarējamas kā ziemāji, tika tad, ja ir pazīmes, ka sākotnēji ir bijuši iesēti ziemāji.

Informācijas avots: LAD