LLU Zemkopības institūts aicina apmeklēt Lauku Dienu Skrīveros

LLU Zemkopības institūts aicina apmeklēt demonstrējuma Lauku Dienu par nektāraugu un zaļmēslojuma augu audzēšanu un laukaugu mēslošanu konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā Skrīveros.

Lauku diena notiks 20. jūlijā plkst. 11.00 LLU Zemkopības institūtā demonstrējuma laukos. Pulcēšanās vieta: pie institūta jaunās ēkas, adrese „Selekcija”, Skrīveru novads. Lauku dienā varēs apskatīt demonstrējumus, iegūt informāciju par augšņu agroķīmiskās izpētes nozīmīgumu laukaugu mēslošanas līdzekļu izvēlē un lietošanā, par mēslošanas līdzekļu lietošanu bioloģiskajā lauksaimniecībā, par dažādiem nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli saistošajiem augiem un to izmantošanu kā arī par dažādu kompostu gatavošanu no lopbarībai neizmantotās zāles.

Papildus informācija un pieteikšanās: Jānis Vigovskis, LLU Zemkpopības institūta direktors, e-pasts: janis.vigovskis@llu.lv; tālr. 26017777

Demonstrējumi ierīkoti LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros:

LAD 240118/P25 „Mēslošanas līdzekļu izmantošana laukaugu sējumos, balstoties uz augšņu agroķīmisko izpēti, dažādos Latvijas reģionos”

LAD240118/P16 „Jaunu mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļu demonstrējums integrētajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai”

LAD240118/P13 „Dažādu nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli piesaistošu augu audzēšana un izmantošana”

LAD 240118/P15 „Dažādu kompostu gatavošana no daudzgadīgajiem zālājiem novāktās un lopbarībai neizmantotās zāles”

Dažādi laukaugu mēslošanas līdzekļi un videi draudzīgu augu audzēšana

DARBA KĀRTĪBA

 LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”

Demonstrējuma tēmas (lote):

  • Dažādu nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli piesaistošu augu audzēšana un izmantošana (12.lote),
  • Dažādu kompostu gatavošana no daudzgadīgajiem zālājiem novāktās un lopbarībai neizmantotās zāles (14. lote),
  • Jaunu mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļu demonstrējums integrētajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai (15.lote),
  • Mēslošanas līdzekļu izmantošana laukaugu sējumos, balstoties uz augšņu agroķīmisko izpēti, dažādos Latvijas reģionos (25.lote).

 

Norises vieta: LLU Zemkopības institūts (turpmāk – LLU ZI), „Selekcija”, Skrīveru novads

Datums: 2018. gada 20. jūlijs

 

Laiks Tēma Lektora vārds, uzvārds
10.30-11.00

 

Ierašanās, pulcēšanās LLU Zemkopības institūtā  
11.00-11.20

 

Informācija par Zemkopības institūtu Jānis Vigovskis, LLU ZI direktors
Demonstrējumu apskate:
11.30-12.00 Dažādu nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli piesaistošu augu audzēšana un izmantošana Sarmīte Rancāne, LLU ZI pētniece

Aldis Jansons, LLU ZI vadošais pētniece,

Aija Rebāne, LLU ZI pētniece

12.10-12.40 Vasaras kviešu mēslošana atkarībā no augsnes agroķīmiskajām īpašībām Jānis Vigovskis, LLU ZI vadošais pētnieks

Agrita Švarta, LLU ZI pētniece

12.40-13.20 Zāles kompostu gatavošana Jānis Vigovskis, LLU ZI vadošais pētnieks
13.20 – pārbrauciens uz Zemkopības institūta Bioloģiskās lauksaimniecības lauku

(autoceļs P32 Augšlīgatne- Skrīveri)

13.40-14.20 Tritikāles, auzu un āboliņa mēslošana bioloģiskajā lauksaimniecībā Aivars Jermušs, LLU ZI vadošais pētnieks
15.00 Diskusijas pie pusdienu galda  

 Lauku dienu laikā tiks fotografēts/filmēts un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos

 Kontaktinformācija: 

Jānis Vigovskis, 26017777

datums: 

Piektdiena, Jūlijs 20, 2018

Nozare: 

Augkopība

Vieta: 

LLU Zemkopības institūts,

Adrese: 

„Selekcija”, Skrīveri, Skrīveru novads

Web adrese:

http://www.zzi.llu.lv/?ri=1995

EU NAP logo