LLKC aicina apmeklēt demonstrējuma lauku dienu par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu izmantošanas iespējām bioloģiskajā saimniecībā.

Lauku diena notiks 3. oktobrī plkst. 10.00 ZS “Andžaki”, Cirstes ciems, Dundagas pagasts , Dundagas novads. Lauku dienā būs iespējams uzzināt par to kā tiek veikta un kāpēc nepieciešama augsnes agroķīmiskā izpēte. Tiks runāts par kaļķošanas nozīmi un to kā izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko kaļķošanas materialu. Notiks saimniecībā ierīkotā demonstrējuma lauka, kurā pirms ziemas kviešu sējas, augsnē iestrādāti pieci dažādi kaļķošanas materiāli – dažāda rupjuma kļķakmens un dolomītmilti un ātras iedarbības granulēti kaļķakmens milti, apskate. Būs iespējams uzzināt saimniecības pieredzi kaļķošanas materiālu iegādē un izlkiedē.

Darba kārtība

ZS “Andzaki” ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm strādā kopš 2005. gada un tās pamatnodarbošanās ir gaļas liellopu audzēšana, šobrīd ganāmpulkā ir 34 zīdītājgovis. Precīza saimniecības atrašanās vieta – https://balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=405370.4669091528&centery=6387578.89906319&zoom=2&layer=map&ls=o

Papildus informācija un pieteikšanās: Laura Kirsanova, SIA LLKC Augkopības konsultante, e-pasts: laura.kirsanova@llkc.lv; tālr. 29630799

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD Līguma nr. LAD240118/P14. Demonstrējuma tēma: Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte.

EU NAP logo