Meža īpašnieku aptauja par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Lai noskaidrotu meža īpašnieku mērķus sava meža apsaimniekošanā, Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) veic meža īpašnieku aptauju. Aptaujas rezultāti palīdzēs izprast meža īpašnieku mērķus un analizēt faktorus, kas ietekmē mērķu sasniegšanu. Ņemot vērā to, ka Latvijas meža īpašnieki ir ļoti dažādi – gan pēc īpašumu lieluma, zināšanām, gan pēc nepieciešamības pēc ienākumiem no meža apsaimniekošanas, gan pēc īpašuma izvietojuma, gan vēl citiem aspektiem, dažādiem meža apsaimniekošanu ietekmējošiem faktoriem ir atšķirīgas loma. Anketas rezultāti ļaus izvērtēt svarīgākos faktorus, kas ietekmē meža apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu, kā arī būs iespējams identificēt tos faktorus, kas kavē mērķu sasniegšanu.

Lūgums meža īpašniekiem aizpildīt anketu

www.visidati.lv/aptauja/1394091232/

Anketēšana notiek Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansēta projekta “Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās” ietvaros, ko īsteno Latvijas Meža īpašnieku biedrība. Vairāk par projektu >>>