Latvijas Zemnieku federācijas ozols augs Iecavas parkā

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF), apliecinot latviešu zemnieka sīkstumu un savas zemes mīlestību, Latvijai simtgadē gatavojas dāvināt ozolu, kas 10. augustā plkst. 12.00 tiks iestādīts Iecavas parkā, netālu no Iecavas sieviešu kluba “Liepas” stādītās liepas.

Gan ozols, gan liepa ir Latvijas nacionālie simboli, kas liecina par Latvijas lauku iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, veicina darba prieku, kā arī dzīves telpas sakopšanu. LZF pārstāvji cer, ka gan ozols, gan sieviešu kluba stādītā liepa nākotnē dos spēku, enerģiju un sirdsgudrību katram, kura ceļš vedīs gar šiem kokiem!