PAR MUMS

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” (LZF)
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1010
Tālr. +371 20023813; e-pasts: info@lzf.lv;

twitter: @LZF_1990

facebook: @biedrībaLZF

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”  ir nevalstiska organizācija, kas tika dibināta 1990.gadā ar Zviedrijas Zemnieku Federācijas atbalstu un iestājas par apdzīvotiem un ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem

Šobrīd tā ir plašākā Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku uzņēmēju intereses pārstāvošā sabiedriskā organizācija, kas iestājas par Latvijas lauku, kā nacionālās identitātes saglabāšanas un attīstības pamattelpu, vietu, kas ir emocionāli ļoti nozīmīga nācijas vēsturiskās pašapziņas saglabāšanai un celšanai.

Latvijas Zemnieku federācija iestājas par taisnīgām un vienlīdzīgām attīstības iespējām visiem Latvijas lauksaimniekiem, īpaši vēršot uzmanību uz mazo un vidējo ģimenes saimniecību saliedēšanu, interešu aizstāvību, atbalstiem izaugsmei un to nozīmīgo lomu ilgtspējīgā Latvijas lauku sociālekonomiskā attīstībā.

LZF STATŪTI

LZF ĒTIKAS KODEKSS

LZF biedra iestāšanās anketa

Organizācijas mērķi ir:

 • Pārstāvēt LZF biedrus – Latvijas lauksaimniekus, iesaistoties lauksaimniecības un Lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā, panākot vienotus konkurences apstākļus vienotā Eiropas Savienības telpā lauksaimniecības nozarē strādājošajiem un paaugstinot lauksaimnieku kvalifikāciju un konkurētspēju.
 • Radīt priekšnosacījumus līdzvērtīgiem dzīves un darba apstākļiem visiem lauku iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīves vietas, atbalsts jauniešiem laukos
 • Sekmēt uzņēmējdarbību lauku reģionos, iestāties par kvalitatīvu transporta un komunikāciju infrastruktūras un publisko pakalpojumu attīstību laukos
 • Saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas
 • Dažādot lauku ekonomiku, attīstot lauku tūrismu, amatniecību, bioloģisko lauksaimniecību, derīgo izrakteņu ieguvi, būvmateriālu ražošanu, transporta un citu pakalpojumu attīstību lauku teritorijās

Noteiktie uzdevumi mērķu sasniegšanai:

 • Saimniekošanai traucējošo problēmu apzināšana
 • LZF biedru viedokļu apkopošana un risinājumu meklēšana
 • LZF viedokļa aizstāvēšana un pārstāvēšana nozarē, rajonā, reģionā, valstī un Eiropas Savienībā
 • Biedru aktivizēšana darbībai, iesaistot pasākumos un izglītojot
 • Lauksaimnieku konsolidēšana rajona, valsts un starptautiskā līmenī
 • Saimniekošanas pieredzi popularizējošu semināru, ekskursiju, izstāžu, prakšu un konkursu organizēšana

Latvijas Zemnieku federācija ir sekojošu organizāciju biedrs:

 • European agricultural union/General Committee for Agricultural Cooperation (COPA/COGECA)
 • Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS)
 • Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)
 • Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)