LZF valde

Agita Hauka, valdes priekšsēdētāja
Mārtiņš Cimermanis
Silvija Dreijere
Agris Veide
Zaiga Blaua
Dainis Jurka
Līga Stendze