LZF BIEDRI

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” ir izveidota 1990.gadā (reģistrēta 1993.gadā) un šobrīd pārstāv vairāk nekā 6000 ražojošus dažādu nozaru lauksaimniekus visā Latvijā. Latvijas Zemnieku federācijā aktīvi darbojas 9 reģionālās lauksaimnieku apvienības (biedrības), 6 nacionālās lauksaimniecības nozaru organizācijas, 1 lauku pašvaldība, Latvijas Mazpulki, kas kopā veido LZF padomi, kā arī 153 individuālie biedri (privātpersonas, SIA, z/s) un 3 reģionālās lauksaimnieku kopas.

Organizācija ap sevi pulcē visus tos iedzīvotājus, kuriem ir svarīga Latvijas lauku saglabāšana gan atpūtai, gan darbam, gan dzīvošanai. Ikviens, kura vērtības saskan ar organizācijas vērtībām un kurš vēlas piedalīties Latvijas lauku vides sakārtošanā un attīstīšanā, ir aicināts pievienoties Latvijas Zemnieku federācijai. Vairāk informācijas info@lzf.lv vai zvanot uz tālruņa numuru +37120023813.