LZF BIROJS

Biroja adrese:
Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1010
tālr. +37120023813
e-pasts: info@lzf.lv
twitter: @LZF_1990

facebook: @biedrībaLZF

Rekvizīti:
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija”
Reģistrācijas Nr. 40008028935
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1010
Banka: AS SEB banka
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konts: LV11UNLA0001001700498

Latvijas Zemnieku Federācija ir nevalstiska organizācija, kas tika dibināta 1990.gadā ar Zviedrijas Zemnieku Federācijas atbalstu un iestājas par apdzīvotiem un ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem

Šobrīd tā ir plašākā Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku uzņēmēju intereses pārstāvošā sabiedriskā organizācija, kas iestājas par Latvijas lauku, kā nacionālās identitātes saglabāšanas un attīstības pamattelpu, vietu, kas ir emocionāli ļoti nozīmīga nācijas vēsturiskās pašapziņas saglabāšanai un celšanai.

Latvijas Zemnieku federācija iestājas par taisnīgām un vienlīdzīgām attīstības iespējām visiem Latvijas lauksaimniekiem, īpaši vēršot uzmanību uz mazo un vidējo ģimenes saimniecību saliedēšanu, interešu aizstāvību, atbalstiem izaugsmei un to nozīmīgo lomu ilgtspējīgā Latvijas lauku sociālekonomiskā attīstībā.

LZF STATŪTI

LZF ĒTIKAS KODEKSS

LZF biedra iestāšanās anketa