Aicinām uz lauka dienu par slaucamo govju ganību sistēmām

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības cents (LLKC)  sadarbībā ar z/s ”Ramanīši”, biedrību ”Latvijas Zemnieku federācija” un APP “Agroresursu un ekonomikas institūts” (AREI) aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par slaucamo govju ganību sistēmām.

Lauka diena notiks 16. jūlijā divās daļās no plkst. 11-16 zemnieku saimniecībā “Ramanīši”, Lielie Anspoki, Saunas pagasts, Preiļu novads. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt par kvalitatīvu daudzlauku ganību sistēmu nozīmi lopkopībā, ganību infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanas knifiem. Saimniecības īpašniece dalīsies ar savu pieredzi.

 

Laiks Tēma Lektora vārds, uzvārds
10:30 – 11:00 Dalībnieku reģistrācija  
11:00 – 11:10 Lauku dienas atklāšana Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja
11:10 – 11:20 Saimniecības ganību resursu raksturojums Tekla Broņislava Romanovska, z/s Ramanīši īpašniece
 

11:20 – 11:40

Demonstrējuma mērķis, uzdevumi.  Ierīkošana, iegūto rezultātu salīdzinājums un izvērtējums Zita Briška, SIA LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante
11:40 – 13:00 Ganību infrastruktūra (teorētiskā daļa) Dr.agr. Iveta Gūtmane, SIA Latvijas Šķirnes Sēklas, galvenā agronome

 

13:00 – 13:45 Kafijas pauze
 

14:00 – 15:30

Ganību zālāju apskate, zālāju ražības noteikšana (praktiskā daļa) ganībās Zita Briška, SIA LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante

Dr.agr. Iveta Gūtmane, SIA Latvijas Šķirnes Sēklas, galvenā agronome

 

15:30-16:00 Noslēguma diskusija Zita Briška, SIA LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante

 DARBA KĀRTĪBA

Papildu informācija un pieteikšanās: Zita Briška, LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante, e-pasts: zita briska@llkc.lv, tālr. 29458781.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD160419/P26. Demonstrējuma tēma: Videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu (13. lote).

EU NAP logo

Ganibu_sistemas1