Valsts arī turpmāk līdzdarbosies sabiedrībā “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Otrdien, 30. novembrī, Zemkopības ministrija (ZM) iepazīstinājusi valdību ar informatīvo ziņojumus par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, lai lemtu par valsts turpmāko iesaistīšanos konsultāciju dienesta darbībā.

LLKC izveidošanas pamatmērķis bija nodrošināt konsultatīvos pakalpojumus zemnieku saimniecībām. Kopš 1997. gada, kad sabiedrība tika izveidota, tā izaugusi par stabilu uzņēmumu ar ļoti plašu lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības konsultantu tīklu un veic darbību, kas ir saistīta ar tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. Vienlaikus sabiedrība veic arī komercdarbību brīvā tirgū, piedāvājot pakalpojumus tādās jomās, kurās pakalpojumu nepietiek un tirgus nav spējīgs tos nodrošināt.

Lai risinātu specifiskus jautājumus, svarīgas ir pietiekamas zināšanas un izglītība. LLKC ar konsultantu tīkla palīdzību nodrošina kvalitatīvu informāciju lauku uzņēmējiem, kā arī veicina inovāciju veidošanos un sadarbību starp pētniekiem un praktiķiem.

Tāpat LLKC, ievērojot tā kompetenci, piedalās dažādos starptautiskos projektos lauksaimniecībā, lauku attīstībā un mežsaimniecībā, ļaujot sabiedrības darbiniekiem pilnveidoties un iepazīt labu praksi, ko izmantot ikdienas darbā.

Ministru kabinets, uzklausot ziņojumu, lēma, ka valsts līdzdalība LLKC ir nozīmīga, tādēļ saglabājama, lai arī turpmāk nodrošinātu LLKC deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi un kā arī sniegtu pakalpojumus lauku saimniecību attīstībai un konkurētspējai.

Vienlaikus tika noteikts LLKC vispārējais stratēģiskais mērķis – būt par neatkarīgu, profesionālu un sabiedrībai pieejamu lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības konsultāciju un izglītības uzņēmumu Latvijā ar daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas tīklu, kas aptver visu valsts teritoriju un sniedz zināšanas par videi nekaitīgu un produktīvu lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, lauku bioekonomikas attīstību un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību.

Vairāk informācijas – Ministru kabineta tīmekļvietnē: Informatīvais ziņojums “Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs””.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija