Aicinām lauksaimniekus izteikt viedokli aptaujā par darbaspēka trūkumu/problēmām saimniecībās

Lai risinātu darbaspēka jautājumus un atvieglotu Jūsu ikdienu un saimniecisko darbību, biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar citām nozares organizācijām aicina lauksaimniekus paust viedokli par darbaspēka trūkumu un problēmām saimniecībās un tās pilnveidošanai nepieciešamajiem risinājumiem.

Lūdzam aizpildīt aptaujas anketu, atzīmējot atbilstošās atbildes. Anketa ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā, lai sadarbībā ar valsts institūcijām risinātu pastāvošos problēmjautājumus.

Lauksaimnieku aptauja par darbaspēku laukos – trūkst vai netrūkst darbaspēks saimniecībās? elektroniski pieejama

https://forms.gle/3JgEWdecWxSg6f958