Lauka diena par dažādiem augsnes pirmssējas apstrādes veidiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu , SIA “Paparžkalni” un biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” un aicina 8.  jūnijā apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai.

Lauka diena notiks 8. jūnijā. Sākums plkst. 11.00 SIA “Paparžkalni”, Skultes pagasts, Limbažu novads.

Lauka dienā būs iespēja iegūt informāciju par pasākumu “Atbalsts demonstrējumu un informācijas pasākumiem”. Atgādināsim, kā rūpēties par  augsnes auglības saglabāšanu, audzējot graudaugus. Noskaidrosim, kādas ir izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu lietojumā graudaugiem un iepazīsimies ar graudaugu audzēšanai piemērotākajiem augsnes apstrādes agregātiem. Notiks demonstrējuma lauka apskate un būs iespēja novērtēt graudaugu sējumus saimniecībā.

PROGRAMMA

Papildu informācija un pieteikšanās: Brigita Skujiņa, LLKC Limbažu nodaļas augkopības konsultante , e-pasts: brigita.skujina@llkc.lv; tālr. 27875479.

Pieteikšanās elektroniski: https://ieej.lv/1AB4e

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P23. Demonstrējuma tēma: Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos (23. lote).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.