Plūdos cietušajiem lauksaimniekiem piemēros atvieglojumus atbalsta maksājumu saņemšanai

Plūdi Latgalē, 08.2017
Plūdi Latgalē, 08.2017

Saeima 7.septembrī atbalstīja Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 29 novados Latgalē, Vidzemē un Sēlijā. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zeme atrodas plūdu skartajā platībā, var tik piemērotas atkāpes, administrējot tiešmaksājumus un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumus.

Platībmaksājumu saņemšanas nosacījumiem neattiecinās termiņu zālāju nopļaušanai un novākšanai, ilggadīgo stādījumu rindstarpu izpļaušanai un papuves aparšanai, jo šīs platības apsaimniekošana prasa ilgāku laiku.

Tiešmaksājumu saņemšanai neattiecinās minimālās ražības ieguves prasību saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām un cietes kartupeļiem.

Tāpat arī plūdu nodarītos bojājumus meliorācijas sistēmām neuzskatīs par pārkāpumu savstarpējās atbilstības prasību izpildei, lai saņemtu tiešos maksājumus un LAP platībmaksājumus.

Pamatojoties uz atbalsta saņēmēja iesniegumu, LAP pasākumu administrēšanā ar projekta īstenošanu saistīto prasību izpilde (projektu uzsākšana, komersanta izveidošana, kredīta pierādīšana, būvatļaujas un iepirkuma dokumentu iesniegšana) var tikt noteikta ne vēlāka par 2018.gada 30.septembri.

Tāpat arī, balstoties uz atbalsta pretendenta iesniegumu, var tikt par vienu gadu pagarināts noteiktais projekta īstenošanas termiņš un noteikta sasniedzamo rādītāju izpilde līdz uzraudzības perioda beigām, bet ne zemāka par normatīvajos aktos noteikto, pieļaujot 10 procentu toleranci. Vērtējot projektos noteikto mērķu sasniegšanu, tiks ņemta vērā reālā situācija un pagarināts uzraudzības periods vai piemērotas atkāpes.

Lauksaimniekiem arī nepiemēros soda sankcijas par minimālo ieņēmumu prasības neizpildi marķētās dīzeļdegvielas iegādei un bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam.

Zemkopības ministrija atgādina, ka lauksaimniekiem līdz 2.oktobrim bojā gājusī platība ir jāpiesaka Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un Lauku atbalsta dienesta reģionālajās iestādēs, lai iespējami operatīvi varētu apzināt situāciju un platību apsekot. Apsekošanas fakts tiek fiksēts elektroniskajā pieteikšanās sistēmā un dokumentēts arī ar fotogrāfijām.

Kompensāciju saņems tikai tās saimniecības, kuru izaudzētā produkcija noteiktā platībā ir zaudēta pilnībā. Kompensēt paredzēts tikai bojā gājušo graudaugu, dārzeņu un kartupeļu platību, un zaudējumus lauksaimniekiem būs iespējams segt tikai daļēji.

Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajai kultūrai. Kopējo kompensāciju izmaksai nepieciešamo summu aprēķinās, ņemot vērā visu apzināto bojā gājušo platību novados, kuros izsludināta ārkārtējā situācija.

Ārkārtējā situācija ir izsludināta Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines, Varakļānu, Krustpils, Aknīstes un Salas novadā līdz 2017. gada 30. novembrim.

______________________________

Informācijas avots: ZM