Jauni noteikumi dzeramā ūdens kvalitātes prasību kontrolei

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumus “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, ko valdība otrdien, 14. novembrī, apstiprināja.

Noteikumi nosaka obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim, tā atbilstības, monitoringa un kontroles kārtību, radioaktīvo vielu rādītāju monitoringa, parametru analīzes metodes un paraugu ņemšanas kārtību, riska izvērtēšanas pieeju monitoringa programmu sastādīšanā, kā arī pazemināta nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšanas kārtību.

Salīdzinot ar pašlaik spēkā esošo tiesisko regulējumu, jaunie noteikumi paredz dažu rādītāju (amonija, dzelzs, mangāna, hlorīdu un sulfātu) pārcelšanu no auditmonitoringa uz ūdens piegādātāja kārtējo monitoringu, saglabājot šiem rādītājiem auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu.

Vienlaikus noteikumi ievieš brīvprātīgu riska novērtējumu dzeramā ūdens monitoringa plānu izstrādē, un tas no monitoringa programmas ļaus izņemt rādītājus, kas nav aktuāli, tādējādi samazinot administratīvo slogu.

Noteikumi “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informācijas avots: ZM