Par lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrāciju un iesnieguma izskatīšanu būs jāmaksā valsts nodevas

Valdība ceturtdien, 4. janvārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.

Likumprojekts paredz, ka par lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrāciju pašvaldībā, kā arī par iesnieguma izskatīšanu pašvaldībā lauksaimniecības zemes iegādes gadījumā, ir maksājamas valsts nodevas. Valsts nodevu apmērs un maksāšanas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos.

Grozījumi likumā izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta komitejas 2017. gada 14. augusta sēdē uzdotajam uzdevumam Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, paredzot, ka izdevumi, kas saistīti ar tiesiskuma uzraudzību darījumos ar lauksaimniecības zemi, ir jāsedz šo darījumu veicējiem.

 Likumprojekts “Grozījums likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” vēl jāapstiprina Saeimai.

Informācijas avots: ZM