Latvijas Zemnieku federācijas jaunie zemnieki Eiropas jauno zemnieku kongresā Briselē.

Eiropas jauno zemnieku kongress Briselē

Šī gada 7.-8. aprīlī Eiropas Parlamentā, Briselē notika trešais Eiropas jauno zemnieku kongress, kur Latviju pārstāvēja Latvijas Zemnieku federācijas jaunie zemnieki – Ineta Timšāne, Ainārs Jonāns no Daugavpils lauksaimnieku apvienības (LA) un Imants Brauns no Limbažu Zemnieku biedrības (ZB).
Jauno zemnieku kongresu atklāja Nuno Melo no Portugāles ar vārdiem: “Jaunie zemnieki ir lauksaimniecības tagadne un nākotne, pamats stipram, stabilam lauksaimniecības sektoram.” Kongresā piedalījās vairāk nekā 200 lauksaimnieku no 17 ES dalībvalstīm, ko organizēja Portugāles lauksaimnieku federācija (CAP) un Spānijas lauksaimnieku organizācija (ASAJA).
Pirms kongresa mums bija iespēja satikties ar  ETP grupas viceprezidenti, Lauksaimniecības komitejas deputāti Sandru Kalnieti. Kopīgi pārrunājām situāciju lauksaimniecībā, jauno lauksaimnieku iespējas un mēģinājām rast risinājumus lauksaimniecības nozarē, lai uzlabotu dzīvi laukos. Ir pietiekoši daudz iespēju un arī problēmu, kas kavē saimniecību attīstību un modernizēšanu. Šodien lauksaimniecība vairs nav tikai strādāšana laukā, dārzā vai fermā, tā ir arvien tehnoloģiski attīstītāka un inovācijām bagātāka nozare, tā līdzi nes atbildību par sabiedrību, vidi, kurā dzīvojam un mūsu nākotni. Pats svarīgākais, ka tas ir tieši katras dalībvalsts rokās, lai radītu instrumentus un uzlabotu katras nozares ilgtspējību.
Šo dienu laikā bija lieliska iespēja dalīties pieredzē vienam ar otru, iepazīt citu valstu saimniekošanas prakses, labākos piemērus un inovatīvas pieejas lauksaimniecības nozarēs. Kongresa dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar prezentāciju no Latvijas – “Arbūzu un meloņu audzēšana Latvijas klimata apstākļos”, kur pieredzē dalījās Ineta Timšāne.
Eiropas Savienībā (ES) ir novecošanas tendence, tādēļ ES politika 2014.- 2020.gadam rada instrumentus, atbalsta sistēmu, lai palīdzētu jaunajiem zemniekiem. To ir svarīgi attīstīt katrai dalībvalstij. Eiropā ir daudz jauno zemnieku līdz 35 gadiem, šī ir nākamā paaudze, kurai ir jāveido labi dzīves apstākļi laukos.
Mēs domājam, ka jaunie lauksaimnieki ir aktīvi, mēs esam tie, kas saimniekos arī vēl pēc desmit un divdesmit gadiem, vēlamies, lai valsts lauksaimniecības politika būtu stabila, ilgtspējīga un labvēlīga.

Informāciju sagatavoja Ineta Timšāne