Seminārs “Par lauksaimniecības dzīvnieku labturību un atbilstību transportēšanai un kaušanai”

Seminārs notiks 2018.gada 13.septembrī no 9:00-16:00 Rīgā, Zemkopības ministrijas 3 stāva konferenču zālē. Aicināti piedalīties veterinārārsti, lauksaimnieki, kautuvju pārstāvji un pārējais personāls, kurš iesaistīts dzīvnieku labturības nodrošināšanā kaušanas vai nogalināšanas laikā.

Lai reģistrētos pasākumam lūdzu izmantojiet saiti:

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard/utbildning1/aktuella-utbildningar/to-slaughter-or-not-to-slaughter

Pieteikšanās līdz šā gada 3.septembrim.

Semināra afiša un programma.