Notiks lauku diena par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu izmantošanas iespējām.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina apmeklēt lauku dienu par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējumu.

Lauku diena notiks 11.oktobrī plkst. 11.00 z/s Celiņi, Račeva, Asūnes pagasts Dagdas novads. Lauku dienā varēs iegūt informāciju par augsnes agroķīmiskās izpētes un kaļķošanas nozīmi, kā izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko kaļķošanas materiālu un demonstrējuma ziemas kviešu lauka apskate. Būs iespēja uzzināt saimniecības pieredzi kaļķojamā materiāla iestrādē un graudaugu audzēšanā.

Darba kārtība.

Papildus informācija un pieteikšanās: Valērijs Kairāns, SIA LLKC Krāslavas nodaļas konsultants augkopībā, e-pasts: valerijs.kairans@llkc.lv; tālr. 26435910

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD Līguma nr. LAD240118/P14. Demonstrējuma tēma: Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte.

EU NAP logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests