Mācības par aitu ēdināšanu

Biedrība “Latvijas aitu audzētāju asociācija” pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 11.-12. oktobrī rīko divu dienu mācības “Dažāda vecuma, dzimuma un izmantošanas virziena aitu ēdināšanā un lopbarības sagatavošana.”.
Mācības notiks saimniecībā 3D development (“Lazdas”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads).
Lektori: prof. Daina Kairiša, prof. Aleksandrs Adamovičs, Dace Bārzdiņa. 
Pieteikšanās OBLIGĀTA. Grupā var būt līdz 20 cilvēkiem.

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības (6h stundas teorija, 10h stundas praktiskās mācības). Mācību programma pielikumā. Visiem, kuri apmeklēs vismaz 75% tiks izsniegts apliecinājums.
Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11.39 euro mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 56.97 euro.

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, OBLIGĀTI jāaizpilda un elektroniski jāatsūta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa.

Papildus jāatsūta skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai pārtikas ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare).
Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2017.gadā esiet pieteicies platību maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija;  juridiskām personām gada pārskata kopija;  uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība.

Mācībām var pieteikties rakstot info@laaa.lv vai zvanot 25669918.

Ar cieņu,
Sabīne Ezeriņa
Biedrība “Latvijas Aitu audzētāju asociācija” (LAAA)
25669918
www.latvijasaita.lv

EU NAP logo

Mācības atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests