VTUA uzsāk augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes

2016. gada augusta sākumā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) ir izgājusi Valsts augu aizsardzības dienesta sertifikāciju augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudēm un ir akreditēta SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs ”Latvijas Nacionālais akreditācijas birojā, līdz ar to VTUA ir pilntiesīga Latvijā veikt augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes.

Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes VTUA veiks pieci biroji – Limbaži, Kuldīga, Jelgava, Rēzekne un Alūksne, tādejādi aptverot visu Latvijas teritoriju:

  • Kuldīga,tālr.29920594, e-pasts: kuldiga@vtua.gov.lv
  • Jelgava,tālr.29395264, e-pasts: jelgava@vtua.gov.lv
  • Limbaži,tālr.25639700, e-pasts: limbazi@vtua.gov.lv
  • Alūksne, tālr.20273347, e-pasts: aluksne@vtua.gov.lv
  • Ludza, tālr.26385715, e-pasts: ludza@vtua.gov.lv

Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes tiks veiktas uzkarināmiem, piekabināmiem vai pašgājēju smidzinātājiem.

Piesakoties pārbaudei, iekārtas valdītājs sniedz visu nepieciešamo informāciju par iekārtu, aizpildot Pieteikumu un nosūtot to elektroniski vai iesniedzot personīgi VTUA tuvākajam birojam.

Lai tiktu veikta augu aizsardzības līdzekļu iekārtas pārbaude, iekārta pirms pārbaudes tai vispirms ir jāsagatavo – jānomazgā un jāizskalo pati iekārta un visi ūdeni filtrējošie elementi (spiedvada filtrs, sūcvadafiltrs, sekciju filtri un sprauslu filtri), iekārtas tvertne jāpiepilda ar tīru ūdeni (līdz pusei, ja iekārtas tilpums ir mazāks par 300 litriem vai vismaz ar 300 litriem).

Saimniecībās, kurās izmanto uz traktora uzkarināmus, piekabināmus vai pašgājējus smidzinātājus un kuru iegāde ir vecāka par pieciem gadiem, to pārbaude ir obligāta un jāveic līdz 2016. gada 26. novembrim.

Pārbaude, iekārtas valdītājam, dos pārliecību, ka izsmidzinātais šķidruma daudzums nepārsniedz noteikto un nerada kaitējumu videi, kā arī veicot pārbaudes līdz 2016. gada 26. novembrim, pozitīvas pārbaudes rezultātā, tiek izsniegts sertifikāts uz četriem turpmākajiem gadiem, savukārt veicot pārbaudes pēc 2016. gada pirmo reizi pārbaudāmām iekārtām, pozitīvas pārbaudes rezultātā, sertifikāts tiek izsniegts uz trim gadiem.

Tāpat atgādinām, ja gaisa temperatūra ir zemāka par +7 °C, pārbaudi vēlams atlikt uz siltāku laika periodu.

Apmaksa par augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudi tiek veikta saskaņā ar iestādes apstiprināto cenrādi.

Vairāk informācijas par pārbaudēm var uzzināt tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā “Smidzinātāju pārbaudes” vai tuvākajā norādītajā VTUA birojā.

 

Informāciju sagatavoja:
Jānis Mergups-Kutraitis,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko attiecību speciālists
tālr.67027279, 26397648, e-pasts: janis.mergups@vtua.gov.lv

 

Avots: www.vtu.gov.lv