Mācību kurss “Bioloģiskā lauksaimniecība”

Bioloģiskās lauksaimniecības kurss ir lieliska iespēja spert pirmos soļus bioloģiskās lauksaimniecības izzināšanā.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mūžizglītības centrs aicina uz 160 stundu kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt bioloģiskās saimniekošanas pamatus pielietojot teorētisko un praktisko nodarbību ciklus profesionālu, praktizējošu pasniedzēju vadībā izmantojot praktizējošu saimniecību bāzi praktisko iemaņu apgūšanai.

Mācību programma veidota no kursu cikliem šādās tēmās:

Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanas metodi.

Bioloģiskās lauksaimniecības reglamentējošie normatīvie akti, sertifikācija un tās prasības.

Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga bioloģiskās augkopības produkcijas ražošana.

Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga lopkopības produkcijas ražošana.

Pārdošanas veicināšanas pasākumi bioloģisko produktu noieta veicināšanai.

Prasības un risinājumi bioloģisku produktu pārstrādei.

Kurss piemērots ikvienam, kurš vēlas saimniekot ar bioloģiskām metodēm gan iesācējiem, gan nozares lietpratējiem.

Nodarbību norises laiks vienreiz nedēļā sestdienās. Kursu ilgums 6 mēneši.

Kursu sākums 21.septembrī plkst. 10.00 – 17.00

Kursu norise: Skolas iela 6, Cēsis

Pieteikties un informācijai zvanīt t.nr. 27839729 vai rakstīt sermuksle@inbox.lv

Informācijas avots: LLU Mūžizglītības centrs