Mācību kurss “Bioloģisko kartupeļu audzēšana”

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mūžizglītības centrs aicina apmeklēt divu dienu kursu “Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga augkopības produkcijas ražošana (bioloģisko kartupeļu audzēšana)”. Kursa ietvaros būs iespēja apgūt bioloģisku kartupeļu audzēšanas pamatprincipus, teorētiskas un praktiskas nodarbības ietvaros. Kursu vadīs pieredzējusi agronome Lāsma Jefimova, kura specializējas bioloģisku kartupeļu audzēšanā.  Praktiskā nodarbība norisināsies SIA “Aloja agro” uzņēmumā, kas veiksmīgi, ar pozitīviem rezultātiem audzē bioloģiskos kartupeļus.

Kursu norises laiks: 2019.gada 12., 13 septembris

Kursu norises vieta: SALA, Liepu iela 3, Ungurpils

Laiks: No plkst. 9:00 – 16.00

Programma:

12.septembris

9.00-10.30       Kartupeļu veidi, kvalitātes prasības. Sēklas materiāla izvēle un sagatavošana stādīšanai.

10.30-10.45     Pārtraukums

10.45-11.30     Bioloģisku kartupeļu pārstrāde

11.30-12.15     Bioloģisko kartupeļu audzēšanas agrotehnika, kvalitātes rādītāji un to nodrošināšana, audzēšanas tehnoloģijas, augu maiņa.

12.15-12.45     Pusdienas pārtraukums

12.45-13.30     Bioloģisko kartupeļu audzēšanas agrotehnika, kvalitātes rādītāji un to nodrošināšana, audzēšanas tehnoloģijas, augu maiņa.

13.30-14.15     Kartupeļu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas iespējas bioloģiskajā saimniekošanā.

14.15-14.30     Pārtraukums

14.30-15.15     Kartupeļu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas iespējas bioloģiskajā saimniekošanā.

15.15-16.00     Kartupeļu audzēšanas ekonomiskais izvērtējums.

13.septembris.

9.00-10.30       Bioloģiskās saimniecības resursu izvērtējums

10.30-10.45     Pārtraukums

10.45-12.15     Augsnes auglības novērtēšana un augsnes apstrādes sistēmas izvēle

12.15-12.45     Pusdienas pārtraukums

13.20-14.50     Kartupeļu šķirņu izvēle atbilstoši saimniecības specializācijai un augsnes auglībai

14.50-15.05     Pārtraukums

15.05-16.35     Bioloģiskās saimniecības lauku apskate, to vērtēšana.

Pieteikšanās līdz 5.septembrim. Vietu skaits ierobežots. Mācību kurss bez maksas.

Pieteikšanās: tel. 27839729 vai e-pastā sermuksle@inbox.lv

Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44)

LLU logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informācijas avot: LLU Mūžizglītības centrs