Mācību kurss “Augsnes auglības uzlabošanas iespējas lauksaimnieciskā ražošanā”

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mūžizglītības centrs aicina apmeklēt kursu “Augsnes auglības uzlabošanas iespējas lauksaimnieciskā ražošanā”.

Kurss piemērots lauksaimniekiem, kuri strādā ar bioloģisko vai integrētās audzēšanas metodi. Kursa ietvaros norisināsies teorētiskā nodarbība pirmajā mācību dienā un praktiskā nodarbība otrajā mācību dienā.

Kursu vadīs pieredzējuši praktiķi, agronomi: Dr.sc.eng. Oļegs Kukainis, Dr.biol. Simona Larsona, Dr.biol. Līvija Zariņa

Kursu norises laiks: 2019.gada 25.,26 septembris

Kursu norises vieta: OK Hotel Slokas iela 12, Rīga

Laiks: plkst. 10:00 – 17.00

Programma:

Augsne un tās īpašības, augsnes auglība, to veidojošie faktori, augšņu degradācija un augšņu ielabošanas metodes.

Augsnes sastāvs, tās veidošanās, klimata ietekme.

Labas prakses nosacījumi augsnes auglības uzlabošanā.

Augsnes sagatavošana izmantojot organiskās vielas un humusvielas.

Augu maiņa pamatjēdzieni un principi, augu seku nozīme.

Tauriņziežu agro tehnika un vieta augu maiņā.

Augsnes mikrobioloģija, mikroorganismu funkcijas augsnē.

Mikrobioloģiskie mēslojumi un to pielietojums bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Papuves to iedalījums vieta augu maiņā, starpkultūras.

Slāpekli piesaistošo kultūraugu audzēšanas tehnoloģija.

Atlieku kompostēšana uz lauka.

Praktiskā nodarbība norisināsies uz lauka 26. septembrī Skrīveros.

Pieteikties kursiem : tel. 27839729 vai e-pastā sermuksle@inbox.lv

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44)

LLU logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informācijas avots: LLU mūžizglītības centrs