Mācību kurss “Netradicionālo augu audzēšana, ārstniecības augi”

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mūžizglītības centrs aicina apmeklēt kursu “Netradicionālo augu audzēšana,  ārstniecības augi”

Kursu norises laiks: 2019.gada 3.,4 septembris

Kursu norises vieta: “Silkalni”, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads

Laiks: no plkst. 9.00 -16.00

Kursu pasniegs lektore: Darbīgā uzņēmēja, z/s „Silkalni” īpašniece Zeltīte Kaviere, viena no pazīstamākajām ārstniecības augu audzētājām Latvijā. Praktiskā nodarbība norisināsies Jāņa Ulmja veselības augu brīvdabas ekspozīcijā “Lādes Avotiņi” Limbažu novadā.

Programma:

3.septembris

9.00-10.30       Ārstniecības augi, to raksturojums, piemērotība Latvijas apstākļiem.

10.30-10.45     Pārtraukums

10.45-11.30     Ārstniecības augu bioloģiskais raksturojums, to audzēšanas pamatprincipi.

11.30-12.15     Ārstniecības augu bioloģiskais raksturojums, to audzēšanas pamatprincipi, vietas izvēle, augsnes īpašības .

12.15-12.45     Pusdienas pārtraukums

12.45-13.30     Ārstniecības augu bioloģiskais raksturojums, to audzēšanas pamatprincipi, vietas izvēle, augsnes īpašības .

13.30-14.15     Mēslošana un augu aizsardzība.

14.15-14.30     Pārtraukums

14.30-15.15     Ražošanas un pārstrādes ekonomiskā efektivitāte.

15.15-16.00     Ražošanas un pārstrādes ekonomiskā efektivitāte.

4.septembris.

9.00-10.30       Ārstniecības augu kvalitatīvas produkcijas ieguves nodrošināšana.

10.30-10.45     Pārtraukums

10.45-11.30     Ārstniecības augu kvalitatīvas produkcijas ieguves nodrošināšana.

11.30-12.15     Ārstniecības augu pārstrādes iespējas.

12.15-12.45     Pusdienas pārtraukums

12.45-13.30     Ārstniecības augu pārstrādes iespējas.

13.30-14.15     Ārstniecības augu pārstrādes iespējas.

14.15-14.30     Pārtraukums

14.30-15.15     Vides prasības ārstniecības augu audzēšanā, integrētas audzēšanas prasības.

15.15-16.00     Vides prasības ārstniecības augu audzēšanā, integrētas audzēšanas prasības.

 

Pieteikšanās līdz 25.augustam. Vietu skaits ierobežots. Mācību kurss bez maksas.

Pieteikties pa tel. 27839729 vai e-pastā llumacibucentrs@gmail.com

Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44)

LLU logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informācijas avots: LLU mūžizglītības centrs