Iespēja uzņēmējiem saņemt bezmaksas atbalstu darba aizsardzības jomā – piesakies!

Darba devēji, izmantojiet iespēju pieteikties Eiropas Sociālā  fonda projekta  atbalstam, lai bez maksas saņemtu praktisku palīdzību darba aizsardzības jomā!
Uzzini vairāk videopamācībā 1:stāsta kampaņas “Esi drošs, ka darbs ir drošs” drošības kurjere Sanda Dejus.
 
Kāds ir ieguvums?
1. Konsultācijas un palīdzību dokumentācijas izstrādē:
·      Darba vides risku novērtēšana;
·      Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
·      Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide.

2. Iespēju veikt laboratoriskos mērījumus vismaz 250 eiro apmērā.
3. Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.
Uzzini vairāk videopamācībā 2:stāsta kampaņas “Esi drošs, ka darbs ir drošs” drošības kurjere Sanda Dejus.

 
Kurš var pieteikties?
Ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, kurā strādā līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē. Iepazīsties ar visām 39 bīstamajām nozarēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 99: ŠEIT
 

 
Nosacījumi atbalsta saņemšanai
1. Konsultācijas un palīdzība dokumentācijas izstrādē

Šis atbalsts tiek piešķirts, ja uzņēmumā atbilstoši MK noteikumu Nr. 660 prasībām nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns.
 
2. Laboratoriskie mērījumi vismaz 250 eiro apmērā.
Uzņēmumi, kuriem piešķirts atbalsts konsultācijām, var pieteikties arī atbalsta (vismaz 250 eiro) saņemšanai laboratorisko mērījumu veikšanai, ja šādu nepieciešamību konstatēs eksperti.
3. Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.
 
Kā pieteikties atbalstam?
Izdrukā un aizpildi pieteikumu, iesniedz Valsts darba inspekcijā elektroniski vai klātienē.
Vairāk informācijas: www.vdi.gov.lv
 

Cik ilgi turpināsies pieteikumu pieņemšana?
Uzņēmumu pieteikumu pieņemšana ESF projekta atbalsta saņemšanai turpināsies līdz būs pieejams ESF finansējums, bet ne ilgāk par ESF projekta īstenošanas laiku – 2022. gada 31. decembri.
 
Kontaktinformācijai:
E-pasts: info.esf@vdi.gov.lv, tālr: 25702127, 27891465.
Informācijas avots: Latvijas Darba devēju konfederācija(LDDK)