MIGRĀCIJA LAUKOS – CIK DAUDZ TĀ ŅEM UN CIK DOD?

Latvijas lauki aizvien ir čaklu roku un gudru prātu apsaimniekoti – lauku, mežu un zivsaimniecības veido un vada ģimenes vairākās paaudzēs, tomēr lauku iedzīvotāju sirds sāp par tukšiem laukiem…tukšiem  –  no cilvēkiem. Un lauku „iztukšošanās” ir kļuvusi par bažām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” kā “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” biedrs ir iesaistījusies kampaņā “Par Cilvēcību”. Tās ietvarā ir tapis viedokļa raksts “Migrācija laukos-cik daudz tā ņem un cik dod?”, ko izstrādājusi Agnese Hauka. Viedokļu raksta uzdevums ir sniegt faktos balstītu kontekstualizētu informāciju par migrāciju dažādām mērķa grupām.

Viedokļa raksts MIGRĀCIJA LAUKOS – CIK DAUDZ TĀ ŅEM UN CIK DOD?