Valsts atbalsta saņemšanai dravniekiem atkārtoti jāiesniedz de minimis veidlapa

Valdība otrdien, 10. decembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai.

Grozījumi noteikumos pārdala un precizē atbalsta summu, jo dažos atbalsta pasākumos līdz 2019. gada 1. oktobrim bija izveidojušies neizmantoti finanšu līdzekļi.

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecībā ir palielināts par 21 000 eiro, atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs ir palielināts par 3217 eiro, atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai ir palielināts par 20 000 eiro, atbalsts biškopības attīstībai ir palielināts par 64 939 eiro un atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās ir palielināts par 80 000 eiro.

Lai saņemtu atbalstu biškopības attīstībai, atbalsta pretendentam laikposmā no šā gada 11. decembra līdz16. decembrim atkārtoti ir jāiesniedz de minimis atbalsta uzskaites veidlapa. De  minimis veidlapas var iesniegt tikai elektroniski Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā EDS, kas pieejama Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā – sadaļā EDS (https://eds.vid.gov.lv/login/).

Vairāk informācijas – MK tīmekļvietnē “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai””. Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

Informācijas avots: ZM