Noslēdzies projekta cikls jauniešiem par videi draudzīgu un bioloģiski daudzveidīgu saimniekošanu

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) īstenotais projekts “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” ir noslēdzies, novembrī īstenojot trīs seminārus-darbnīcas “Grauda ceļš no pavasara līdz rudenim” kopumā 150 profesionālo vidējo izglītības iestāžu audzēkņiem lielākajos graudu kooperatīvos – “Durbes grauds”, “LATRAPS” un “VAKS” un šo kooperatīvu biedru saimniecībās.

Ņemot vērā klimata pārmaiņas un ar to saistītās aktivitātes visā pasaulē, arī Latvijā jauniešiem, kas savu nākotni saistīs ar saimniekošanu laukos, ir jābūt zinošiem un informētiem par strādāšanu videi draudzīgi. Tādēļ lai izglītotu un mudinātu jauniešus nākotnē veidot videi draudzīgas un bioloģiski daudzveidīgas lauku saimniecības LLKA īstenotā projekta ietvaros kopumā 150 jaunieši no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma un tā Cīravas un Saulaines filiālēm, Bulduru dārzkopības visusskolas un Smiltenes tehnikuma izmantoja piedāvāto iespēju gūt papildus zināšanas ārpus savu skolu sienām.

Līga Ruža, kooperatīva “LATRAPS” klientu vadības direktore, agronome-eksperte: “Mūsu valstij ir nepieciešami zinoši un spējīgi speciālisti lauksaimniecības jomā, tādēļ kooperatīvs ļoti novērtē jebkuru iespēju, kurā varam jēgpilni izglītot topošos lauksaimniekus, tādā veidā cenšamies būt sociāli atbildīgi. Kooperatīvs ir atsaucīgs dalībai projektos, kuros ir iespēja celt kvalitāti lauksaimniecības nozarē strādājošajiem topošajiem speciālistiem. Šo projektu klasificējam kā vērtīgu Latvijas lauksaimniecības nākotnei. Šis projekts ir viens no pozitīvajiem piemēriem, kā izglītot jauniešus par lauksaimniecības nozarē notiekošajiem procesiem, kā arī par to, kas viņus sagaida pēc konkrētas profesijas iegūšanas, kur viens no svarīgiem nozares faktoriem ir pareiza attieksme pret vides jautājumiem.

Sandris Bēča, kooperatīva “Durbes grauds” valdes priekšsēdētājs: “Projekta formāts bija saistošs un aizraujošs. Jaunieši ar interesi iesaistījās pasākuma aktivitātēs. Uzskatu, ka arī turpmāk šāda un līdzīga rakstura semināri jauniešiem ir jāorganizē, lai paplašinātu savu personīgo redzesloku un pievērstu uzmanību videi draudzīgai saimniekošanai.”

Indulis Jansons, kooperatīva “VAKS” valdes priekšsēdētājs: “Jaunieši par vides jautājumiem kopumā, tostarp, par draudzīgu attieksmi pret vidi gan ikdienā, gan savās saimniecībās ir jāizglīto aktīvāk. Līdz ar to, prieks, ka šā projekta ietvaros kooperatīvs “VAKS” Smiltenes tehnikuma jauniešiem akcentēja ar vidi saistītos jautājumus gan no kooperatīva, gan zemnieku saimniecības ikdienas skatpunkta.”

Semināri-darbnīcas jauniešiem tika organizētas Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta ietvaros.

Papildus informācija – LLKA biroja administratore Sanita Putniņa, sanita.putnina@llka.lv, +371 25445450

Par LLKA           

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir dibināta 2002.gadā un apvieno lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS) un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (MPKS), kuras strādā savu biedru interesēs, samazinot to ražošanas izmaksas. Asociācijas darbības mērķis ir radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas attīstībai un veicināt sabiedrības izpratni par kooperācijas nepieciešamību un priekšrocībām. LLKA ir galvenais Zemkopības ministrijas sadarbības partneris lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā. Šobrīd LLKA ir 50 biedri.