Pārbūvētai traktortehnikai, ja skarta tās konstrukcija, nepieciešams atbilstības atzinums

Valdība otrdien, 21. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumos. Grozījumi veikti, lai precizētu noteikumus un prasības kļūtu skaidrākas gan traktortehnikas īpašniekiem, gan uzraugošajām iestādēm.

Noteikumi noteic, ka tad, ja traktortehnika ir pārbūvēta, iejaucoties tās konstrukcijā – uzstādot mehānismus, ko nav paredzējis traktortehnikas ražotājs, vai demontējot esošos mehānismus un tā mainot traktortehnikas gabarītus, masu vai funkcionalitāti –, ir vajadzīga pārbūves atbilstības novērtēšana, jo šādas pārbūves tieši ietekmē traktortehnikas ekspluatācijas drošumu. Tātad traktortehniku var uzskatīt par pārbūvētu, ja ir notikusi iejaukšanās konstrukcijā, kuru nav paredzējis traktortehnikas ražotājs.

Piemēram, ražotājs nav paredzējis traktortehnikai jūgierīces konstrukciju un pievadu uzstādīšana piekabes vilkšanai. Lai šādai traktortehnikai uzstādītu sakabi jeb jūgierīci piekabes vilkšanai: ir jāparedz atbilstošs sakabes jeb jūgierīces veids, ir jāiejaucas traktortehnikas bāzes konstrukcijās, ir jāpārbūvē vai jāpapildina traktortehnikas bremzēšanas sistēma un ir jāuzstāda elektrības izvadu sistēma.

Lai pārbūvētā traktortehnika būtu droša dalībai ceļu satiksmē, pārbūvēm jābūt saskaņotām ar Eiropas Komisijai paziņotu atbilstības novērtēšanas iestādi (valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”), kas izsniedz pārbūves atbilstības atzinumus.

Par pārbūvi neuzskata traktortehnikai stacionāri uzstādītus mehānismu kompleksus, ierīces vai agregātus, ja netiek veiktas izmaiņas konstrukcijās, balstiekārtās vai stiprinājumos.

Noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 770 “Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: ZM