Mācības aitkopjiem

Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 23.-24. janvārī rīko divu dienu mācības”Kvalitātes sistēmu ieviešana aitu audzēšanas saimniecībās”. Mācības notiks Vidzemē, saimniecībā 3D development (“Lazdas”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads) un Zaubes kautuvē (“Sidrabi”, Zaubes pagasts, Amatas novads). Mācību programma.

Lektori: prof. Daina Kairiša, Linda Uglanova (Pārtikas un veterinārais dienests), Haralds Gailišs (Cēsu kautuve). Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 12.20 euro mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 61.00 euro.Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības (8h teorija, 8hprakse). Visi mācību dalībnieki, kuri apmeklēs vismaz 75%, saņems apliecinājumu par dalību mācībās. Pieteikšanās obligāta, vietu skaits ierobežots. Mācībām var pieteikties rakstot info@laaa.lv  vai zvanot 25669918.