Valdība piešķir atbalstu lopkopības nozares attīstībai 16 miljonu eiro apmērā

Otrdien, 25. februārī, valdība, atbalstot Zemkopības ministrijas iniciatīvu, piešķīra 16 miljonus eiro valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai.

Piešķirtais atbalsts dos iespēju lauksaimniekiem turēt augstvērtīgas lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes un Latvijas iedzīvotājus ikdienā nodrošināt ar kvalitatīvu pārtiku, kā arī ražot eksportspējīgu produkciju ārējiem tirgiem. Izmantojot valdības piešķirtos 16 miljonus eiro, lopkopji varēs nodrošināt sieviešu kārtas vaislas dzīvnieku ciltsdokumentācijas sagatavošanu un to atbilstības izvērtēšanu uzņemšanai ciltsgrāmatā, kā arī veikt ģenētiskās kvalitātes, darbspēju noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu.

Noteikumos ir noteiktas nepieciešamās summas pārejas posma valsts atbalstam, lai nodrošinātu pakalpojumu vaislas sivēnmāšu, piena šķirņu slaucamo govju, gaļas šķirņu zīdītājgovju un teļu, kā arī vaislas aitu māšu, piena šķirņu slaucamo kazu un tīršķirnes vaislas ķēvju sagatavošanai ierakstīšanai ciltsgrāmatā, ģenētiskās kvalitātes, darbspēju noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai.

Finansējuma sadalījums:

  • piensaimniecības nozarei – 7,26 miljoni eiro;
  • cūkkopības nozarei – 6,98 miljoni eiro;
  • gaļas liellopu audzēšanas nozarei – 1,36 miljoni eiro;
  • aitkopības nozarei – 0,28 miljoni eiro;
  • zirgkopības nozarei – 57 tūkstoši eiro;
  • kazkopības nozarei – 40 tūkstoši eiro.

Salīdzinājumā ar 2019. gadu, 2020. gadā finansējums vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā ir palielināts visām nozarēm, izņemot cūkkopības nozari. Cūkkopības nozarē finansējums ir saglabājies 2019. gada līmenī, jo Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma dēļ ir samazinājies cūku skaits.

Šo valsts atbalstu 2020. gadā ir paredzēts izmaksāt kā vienreizēju maksājumu. Iesniegumus atbalsta saņemšanai šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības iesniedz līdz 2020. gada 15. martam.

Ministru kabineta noteikumu projekta ““Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

Informācijas avots: ZM