Konference “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas”

Izdevniecības Dienas Bizness kopā ar Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padomi (LOSP),  LPKS VAKS un nozares ekspertiem rīko tiešsaistes konferenci “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas”

Klimata pārmaiņas un SEG emisiju pieaugums, tehnoloģiskās iespējas un pieprasījums pēc vidi saudzējošas ražošanas rada aizvien vairāk izaicinājumu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs ik gadu. Ir skaidrs, ka jebkuru ES valstu uzņemto vides prasību izpildīšana ir atkarīga no valsts atbalsta un skaidras ilgtermiņa nodokļu politikas, gan ar pašu uzņēmēju gatavību uzņemties ilgtermiņa saistības nozaru attīstībā. Ja sabiedrības pieprasījums pēc ekoloģiski un ekonomiski saražotas produkcijas globāli aizvien pieaug Latvijā un pasaulē, tad iespējas to izdarīt mijas ar dažādiem izaicinājumiem, valsts pārvaldes un uzņēmēju sapratnes un sadarbības, kā arī dabas resursu ierobežotības, darba spēka nepieejamības, mainīgiem laika apstākļiem un citiem faktoriem.

Šobrīd nozares pārstāvji ir izvirzījuši šādus svarīgus jautājumus:

  1. Kā nodrošināt līdzsvaru starp visām iesaistītajām pusēm? Kā sabalansēt ekonomiski pamatotu saimniekošanu ar videi draudzīgu saimniekošanu kā rezultātā top veselībai draudzīgs produkts?
  2. Kādas sekas būs šodienas ekonomiskai krīzei, kā tā mainīs saimniekošanas modeļus? Vai būs atbalsts vietējā tirgus nodrošināšanai ar vietējā aprīkojuma ražošanu vai turpināsim pamatā iepirkt ārvalstu tehnoloģiskos ražojumus. Kādas iespējas paver ALTUM Zemes fonds, kā tās izmantot, lai veicinātu zemes īpašuma izmantošanu mērķtiecīgi?
  3. Vai sabiedrība saprot zemnieku un mežsaimnieku? Vai sabiedrība saprot cik maksātu pārtika, ja netiktu piešķirti atbalsta maksājumi lauksaimniekiem? Vai atbalsts Latvijas laukiem ir godīgs salīdzinājumā ar ES pārējo dalībvalstu atbalsta maksājumiem un kādam būtu jābūt nacionālajam atbalstam?
  4. Klimata pārmaiņu samazinājums. Cik pamatota ir Parīzes vienošanās prasība par oglekļa izmešu samazinājumu, vai nebija jābūt prasībai par izmešu līmeni uz platību? Kā šīs prasības ietekmēs Latvijas tautsaimniecības attīstību salīdzinājumā ar pārējo “veco” ES valstu ražošanu? Vai Latvija saprot un NAP-ā ir iekļautas argumentētas darbības saistībā ar AER līmeņa sasniegšanu un SEG emisiju samazināšanu?

LAIKS UN VIETA: 2020. gada 4. jūnijs | tiešsaiste
MĒRĶIS: Runāt par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares attīstību ES Kopējās lauksaimniecības politikas budžeta plānošanas periodā pēc 2020. gada.
MĒRĶAUDITORIJA: Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares pārstāvji, viedokļu līderi, valsts atbalsta un nodokļu politikas veidotāji, valsts institūciju pārstāvji, uzņēmēji, zemnieki.

Darba valoda: latviešu/angļu. Tiks nodrošināta tulkošana.

Programma

9.15 – 9.20 Pieslēgšanās tiešsaistes konferencei

9.20 – 9.30 Pasākuma atklāšana
Jānis Maršāns, SIA “Izdevniecība Dienas Bizness” valdes loceklis
Edgars Treibergs, LOSP vadītājs

I daļa | Nozaru atbalsts un ilgtspējas politika

9.30 – 9.45 KLP pēc 2020. gada, tās ietvaros izvirzītie mērķi un plāns to sasniegšanai (ieraksts)
Janušs Vojcehovskis (Janusz Wojciechowski), EK lauksaimniecības komisārs (tiek saskaņots)

9.45 – 10.00 Ziņojums: Latvijas lauksaimniecības nozares intereses un to ievērošana ES KLP budžeta plānošanas periodā pēc 2020. gada
Krišjānis Kariņš, Ministru prezidents

10.00 – 10.15 Plānotā valsts atbalsta politika lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai starp citām ES dalībvalstīm
Kaspars Gerhards, zemkopības ministrs

10.15 – 10.50 Diskusija

  • Daudzgadu budžeta plānošana ;
  • Tiešie atbalsta maksājumi;
  • Covid-19 radītās krīzes ietekme;
  • Nozares attīstības veicināšanas pasākumi

Diskusijas dalībnieki:

Roberts Zīle, EP deputāts
Kaspars Gerhards, ZM;
Jānis Reirs, FM,
Jānis Vitenbergs, EM

10.50 – 11.00 Pārtraukums

II daļa | Ekonomiski pamatotas un dabai draudzīgas ražošanas veicināšana

11.00 – 11.15 Balanss starp ekonomiski pamatotu un videi draudzīgu saimniekošanu ar rezultātu – veselīgs un pieejams produkts?
Juris Lazdiņš, Zemnieku saeimas vadītājs

11.20 – 11.35 Zemes Fonds un aizdevumi zemes iegādei – stratēģiski ALTUM risinājumi uzņēmējdarbības attīstībai laukos
Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs

11.40 – 11.55 Sadarbības iespējas starp vietējiem ražotājiem efektīvākas saimniekošanas veicināšanai
Eksperts tiek saskaņots

12.00 – 12.35 Diskusija. Sabiedrības izpratne par efektīvas saimniekošanas  priekšnosacījumiem un pieejamu galaproduktu
Indulis Jansons, valdes priekšsēdētājs, LPKS „VAKS”;

12.35 – 12.50 Pārtraukums

III daļa | Mežsaimniecības nozares ilgtspējīga attīstība, pieejamo resursu efektīva apsaimniekošana

12.50 – 13.05 Temats tiek saskaņots
Arvīds Ozols, ZM Meža departamenta direktors

13.10 – 13.25 Meža nozares attīstības stratēģija 2030
Arnis Muižnieks, Mežu īpašnieku biedrības vadītājs

13.30 – 13.45 Temats tiek saskaņots
Eksperts tiek saskaņots

13.45 – 14.20 Diskusija
Eksperti tiek saskaņoti

14.20 – 14.30 Pārtraukums

IVdaļa | Klimata pārmaiņu samazinājums

14.30 – 14.45 Zinātnē balstīta meža nozare – kādi esam un būsim klimata pārmaiņu kontekstā
Andis Lazdiņš, LVMI Silava vadošais pētnieks

14.50 – 15.05 Temats tiek precizēts
Irīna Pilvere, LLU rektore

15.05 – 15.20 Citu valstu pieredze
-Eksperts tiek saskaņots

15.25 – 16.00 Diskusija

  • Parīzes vienošanās prasību izpilde;
  • AER līmeņa sasniegšanu un SEG emisiju samazināšanu;

-Eksperti tiek saskaņoti

16.00 Noslēgums

Piezīme: organizētāji patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos

NORISES VIETA: Online. Pēc maksājuma veikšanas , Jums uz norādīto e-pasta adresi vebināra dienā tiks nosūtīts links/piekļuve vebināram.  

DALĪBAS MAKSA: Viens pieslēgums: EUR 51.78 + PVN

Dienas Biznesa abonentiem, LOSP, VAKS biedriem: EUR 45 + PVN  

Pieteikšanās pa zemāk norādītajiem kontaktiem vai aizpildot pievienoto anketu          

Vija Mežsēta

Izdevniecības “Dienas bizness” konferenču nodaļa mob. 28448079 Vija.Mezseta@db.lv