E-Lauku diena par slaucamo govju ganību sistēmām

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības cebtrs (LLKC) sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Ramanīši”, biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” un Agroresursu un ekonomikas institūtu (AREI) aicina apmeklēt e-lauka dienu par slaucamo govju ganību sistēmām.

Norises datums: 18.06. 2020. Laiks: plkst. 9.30-11.10.

E-lauka dienā būs iespēja uzzināt par slaucamo govju ganību sistēmām, lopbarības zālaugiem un ganību ierīkošanu. Varēsiet iepazīties ar  demonstrējuma starprezultātiem z/s “Ramanīši”.

PROGRAMMA

Pieteikšanās https://www.mitto.me/18062020-ganibas/pieteikties līdz 16.06.2020 plkst. 16.00, sīkāk par pasākumu – zvanot uz tālruni +37129458781 Zitai Briškai.

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD līguma Nr. LAD160419/P26.

Demonstrējuma tēma (lote): “Videi draudzīgas daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu” (lote 13).