Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ar Latgales zemniekiem diskutē par lauksaimniecības attīstību tuvāko gadu laikā

Ceturtdien, 30. jūlijā, Latvijas Zemnieku federācija un Preiļu Lauksaimnieku apvienība pulcēja zemniekus Riebiņu kultūras centrā uz tikšanos ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, lai iepazītos ar Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas priekšlikumiem nākamajam plānošanas periodam. Pasākumu apmeklētāju skaits – vairāk kā 70 lauksaimnieku no vairākiem Latgales novadiem – liecina, ka ir nepieciešamība un interese par klātienes tikšanos.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Svarīgi ir nodrošināt apdzīvotus reģionus, lielākus un mazākus novadus, kuros līdzās pastāv gan lieli, gan mazi lauksaimnieki. Konsultējoties ar lauksaimnieku organizācijām, mēs strādājam pie ES Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna, lai izveidotu tādu piedāvājumu, kas īpaši atbalstītu mazos un vidējos lauksaimniekus, palīdzot tiem attīstīties.”

Zemniekus interesēja, kāds būs nākamais plānošanas periods, kādas būs iespējas, ES un valsts atbalsts, kādas būs izmaiņas un kā jaunie pasākumi vides un klimata mērķu izpildei ietekmēs lauksaimnieku darbu. Tā kā Zemkopības ministrijas pārstāvji šodien prezentēja tikai pirmo uzmetumu Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskajam plānam 2021.-2027. gadam, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, tiekoties ar lauksaimniekiem, apņēmās uzklausīt un ņemt vērā zemnieku ierosinājumus  un priekšlikumus.

Latvijas Zemnieku federācijas priekšsēdētāja Agita Hauka: “Organizējot šo tikšanos, galvenā ideja bija turpināt dialogu zemnieku un Zemkopības ministrijas starpā, kā arī lai lauksaimnieki varētu klātienē uzdot jautājumus ministram un saņemt atbildi.”