Aicinām izmantot īpašo sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu.

Lauksaimniekiem ir iespēja izmantot atvieglotu darbaspēka nodokļa režīmu sezonas darbos nodarbinātajiem, par tiem maksājot vien 15% darbaspēka nodokli!    

Priekšrocības: 

Arī pensionāriem, bezdarbniekiem, bērniem var piemērot šo nodokļa režīmu!  

Lai saņemtu LAD sistēmā piekļuvi sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmam, jābūt VPM deklarētam vismaz vienam no 68 kultūraugu kodiem, kas minēti noteikumu Nr.166 pielikumā (pieejami šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=265360), tai skaitā kartupeļu , lopbarības biešu, cukurbiešu, garšaugu un ārstniecības augu audzētājiem, kokaugu stādaudzētavām.  

Video pamācība par sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu pieejama šeit: https://vimeo.com/214148838  

Īsa prezentācija par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu ŠEIT

Informācijas avots:  Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departaments