Mājputnu un zaķveidīgo pēckaušanas veterināro ekspertīzi mazjaudas kautuvēs drīkstēs veikt arī apmācīta persona

Valdība otrdien, 20. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus prasībās kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū. 

Lai paplašinātu kautuvju pieejamību un paaugstinātu kvalitāti savvaļā medīto dzīvnieku apstrādei un sadalei, valdība lēmusi, ka turpmāk arī savvaļā nomedīto dzīvnieku apstrādi un gaļas sadali drīkstēs veikt kautuvēs, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū.

Tāpat arī valdība lēmusi piemērot atkāpi veterinārās ekspertīzes veikšanai mājputniem un zaķveidīgajiem mazjaudas kautuvēs. Pēc noteikumu stāšanās spēkā mājputnu un zaķveidīgo pēckaušanas veterināro ekspertīzi mazjaudas kautuvēs drīkstēs veikt arī apmācīta persona, ja mājputnu un zaķveidīgo saimniecība atrodas pie kautuves. Atkāpe ļaus izvairīties no pārmērīga sloga mazjaudas kautuvēm, kurās ekspertīzi mājputniem un zaķveidīgajiem līdz šim drīkstēja veikt tikai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota persona.

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 328 “Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots : ZM