Augsmes programma lauksaimniekiem “Laukiem Zelt”

Lai uzlabotu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dažādos lauksaimniecības uzņēmumos, un atbalstītu uzņēmējus jauniem soļiem biznesā, no 19. aprīļa līdz 19. maijam saimniecības tiek aicinātas pieteikties jaunā, Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātā konsultāciju pasākumā, ko programmas “Laukiem zelt” ietvaros īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).
Kas un kur var pieteikties šai programmai?
Programmā var pieteikties lauksaimnieki ar vēlmi augt, attīstīties un uzlabot savu saimniecisko darbību . Tā var būt juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē un kuras apgrozījums lauksaimniecībā pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000 euro, bet nepārsniedz 70 000 euro , ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu).
Pieteikties programmai varēs no 19.aprīļa līdz 19.maijam. Informācija par pasākumu, sadarbības līguma paraugs un pieteikuma veidlapa ir pieejama LAD mājaslapā. Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
Informācija LAD mājas lapā: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/2-1-atbalsts-konsultaciju-pakalpojumu-izmantosanas-veicinasanai-274
Lai saņemtu konsultācijas, būs jānoslēdz vairāku gadu sadarbības līgums ar LLKC, kas nepārsniedz termiņu – 2024. gada 31. martu.
Ko uzņēmējs iegūst no šīs programmas?
Atbilstoši saimniecības specializācijai tiks piesaistīts personīgais biznesa menedžeris, kurš individuāli palīdzēs precizēt sasniedzamo mērķi un izveidot attīstības plānu tā īstenošanai. Turpmāko trīs gadu laikā ik mēnesi uzņēmējs varēs saņemt eksperta konsultācijas biznesa zināšanu un prasmju pilnveidošanai vadībzinībās, ekonomikā, mežsaimniecībā, lopkopībā, augkopībā, grāmatvedībā un finanšu analīzē . Kopā ap 220 konsultāciju stundām ar 100% atbalsta intensitāti. Programmas mērķis ir sekmēt saimniecību izaugsmi un veicināt to konkurētspēju, saimniekot gudrāk un efektīvāk .