E-lauka diena par kaitīgo organismu ierobežošanu pākšaugu sējumos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Kuldīgas un Valmieras konsultāciju biroji sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu (AREI) un biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) aicina apmeklēt e- lauka dienu par kaitīgo organismu ierobežošanu pākšaugu sējumos.  

Norises vieta: tiešsaistē Zoom vidē.

Datums: 16.06.2021.

Laiks: plkst. 10.00-12.00.

Šajā dienā varēs gūt pieredzi par lauku pupu audzēšanu  z/s „ Lejasciņi,” kas atrodas Valkas novada, Ērģemes pagastā. Savukārt  Kuldīgas novada Padures pagasta SIA „ Upeskalni AB ”  dalīsies pieredzē par zirņu audzēšanu.

PROGRAMMA

Pākšaugi ieņem arvien lielāku lomu mūsu saimniecību augu sekās. Tiem ir vairāki pozitīvi aspekti,  nodrošinot kultūraugu dažādošanu saimniecībā. To audzēšana sniedz iespēju samazināt slāpekļa mēslojumu pēcaugam, veicina organiskās vielas saturu augsnē, uzlabo augsnes īpašības, pākšaugi ir labi nektāraugi.  Lauka dienā varēs saņemt informāciju par šo kultūraugu audzēšanu, izmantošanas iespējām un kaitīgo organismu ierobežošanu gan no saimniekiem, gan augkopības speciālistiem, gan no AREI un Augu aizsardzības zinātniskā institūta “Agrihorts” zinātniekiem.

Papildu informācija: Daiga Mellere, LLKC Kuldīgas KB augkopības  konsultante, e-pasts daiga.mellere@llkc.lv; tālrunis 20264175.

Ilona Krūmiņa, LLKC Valmieras KB augkopības konsultante e-pasts ilona.krumina@llkc.lv ;  tālrunis 29341748.

Lūdzam pasākumam pieteikties līdz 15.06.2021. šeit https://forms.gle/JPH49qJ57HfPgemw5

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P28. Demonstrējuma tēma: Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos (28. lote).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests