Tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu

Šodien, 9.jūnijā, lauksaimniecības organizāciju pārstāvji attālināti tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu, lai pārrunātu klimata pārmaiņas mazinošu un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi Latvijā un citus aktuālus nozares jautājumus

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) novērtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša gatavību palielināt sadarbību ar lauksaimnieku organizācijām turpmākam darbam kopīgu vides un klimata mērķu sasniegšanā un ir gatava sniegt LZF biedru – Latvijas mazo un vidējo daudznozaru saimniecību redzējumu un ieguldījumu kopīgu mērķu sasniegšanā.  Esam vienisprātis ar ministru Artūru Tomu Plešu un citām lauksaimnieku organizācijām, ka Latvijas attīstības pamats ir iedzīvotāju vienotība un savstarpēja sapratne un atbalstam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvu pilnveidot aktivitātes, kas saistītas ar sabiedrības informēšanu par vides jautājumiem, uzsverot lauksaimnieku un mežsaimnieku devumu un lomu vides saglabāšanā un atjaunošanā. Mēs pazīstam savus biedrus un zinām, ka vairāk nekā 7000 dažādu nozaru lauksaimnieku ir svarīga vide, kurā viņi dzīvo un saimnieko. Lauksaimniekiem ir svarīga saviem klientiem piedāvātās produkcijas kvalitāte. Un tās nodrošināšanai lauksaimnieki izvēlas cilvēkiem un videi draudzīgas saimniekošanas metodes, kas jau tagad lielā mērā saskan ar Eiropas Zaļā kursa uzstādījumiem.

Papildus informācija šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/ministrs-pless-tiekas-ar-lauksaimniecibas-organizacijam-uzsver-zala-kursa-uzstaditos-merkus-nozares-ilgtspejigai-attistibai