Videokonference “Slaucamo govju labturības uzlabojumi – ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses attīstībai nākotnē”

Zemkopības ministrija aicina visus interesentus piedalīties “NordCaw” starptautiskajā zinātniskajā videokonferencē “Slaucamo govju labturības uzlabojumi – ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses attīstībai nākotnē”, kas notiks 2021. gada 30. septembrī.

“NordCaw” konferences ir kļuvušas par neatņemamu Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona sadarbības sastāvdaļu, un tā ir lieliska tradīcija: dalīties ar zinātniskās pētniecības aktualitātēm par dzīvnieku labturību, lai uzsvērtu dzīvnieku labturības nozīmību ilgtspējīgas lauksaimniecības kontekstā.

Konferencē piedalīsies lektori un zinātnieki no Latvijas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas, tāpēc lūgums ņemt vērā, ka konference norisēs angļu valodā.

Īpaša uzmanība konferencē tiks veltīta jautājumiem par teļu labturību, tik aktuālajiem jautājumiem par mastīta ietekmi uz piena kvalitāti, imūnglobulīnus saturoša pirmpiena izbarošanas ietekmi uz vaislas telēm, inovācijām piena lopu labturībā, kā arī par dzīvnieku labturības un veselības nozīmību, lai sasniegtu mērķi – samazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi un klimatu.

Laipni aicināts ir ikviens interesents no Baltijas un Skandināvijas valstīm.

Ar videokonferences programmu jūs varat iepazīties Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.  

Dalībai videokonferencē, lūdzu reģistrējaties šeit, aizpildot veidlapu.  

Detalizētākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar “NordCaw” videokonferences 2021 organizatoriem – Zemkopības minstrija, Republikas laukums 2, Latvija, tālrunis +371 67027196.

Informācijas avots : ZM