Pie lasītājiem dodas septembra “Agro Tops”!

Septembris ir žurnāla “Agro Tops” dzimšanas mēnesis. Nu jau varam lepoties ar 24 raženiem darba gadiem, ko žurnāls nogājis kopsolī ar savu lasītāju – Latvijas zemnieku un lauku uzņēmēju. Turpināsim strādāt un mācīties kopā, atbalstot cits citu šajā nevienkāršajā, bet interesantajā izziņas un uzziņas procesā!” aicina žurnāla galvenā redaktore ANITA PIRKTIŅA.

Lūk, mazs ieskats septembra žurnāla tematos:

  • Viedokļa intervijā zemkopības ministrs KASPARS GERHARDS pauž gan savu, gan nozares ministrijas redzējumu par Latvijas lauku attīstības perspektīvām, lielākajiem izaicinājumiem un klupšanas akmeņiem, uzsverot, ka laukos svarīgas ir visas saimniecības un ka mazajām saimniecībām nepieciešams lielāks atbalsts, kā arī nopietni jāstrādā pie izglītības sistēmas pilnveides un komunikācijas ar sabiedrību.
  • Cik lauksaimniekam izmaksās minerālmēslojums? Kas ietekmē tā cenu, un vai sagaidāms straujš tās kāpums? To “Agro Topā” komentē minerālmēslojuma tirgotāji un Pasaules Bankas eksperti.
  • Kam Latvijā pieder lielākās zālāju platības? Septembra “Agro Topā” – lielāko lopbarības zālāju, kā arī sēklaudzētāju TOP 50!
  • Latvijas lauki aizvien ir sprādzienbīstami! Abavas pagasta ZS “Avotiņi” saimnieks ANDREJS NORDENS uzskata, ka dzimis laimes krekliņā – viņa labības laukā tika atrasti 59 artilērijas lādiņi, kas būtu varējuši arī uzsprāgt augsnes apstrādes procesā.
  • Atļaut vai aizliegt? Nē – labāk veikt drošāk un nesāpīgāk! Tā par dzīvnieku ragu aizmetņu izņemšanu un atragošanu teic praktizējošais veterinārārsts Egils Juitinovičs, skaidrojot, kāpēc lauksaimniecības dzīvnieku atragošana ir pat vēlama.
  • Jauna iespēja zivjaudzētājiembioloģiskā akvakultūra. Kādas šajā nozarē ir izmaksas un kāds atbalsts būtu nepieciešams tās attīstībai – pētījis AREI eksperts ARMANDS VĒVERIS.
  • Savukārt pieredzējusī augļkopības speciāliste un konsultante MĀRA SKRĪVELE apkopojusi plašu informāciju par ābeļu šķirnēm dažādu Latvijas novadu saimniecībās, vērtējot gan laikapstākļu, gan potcelmu, gan vainagu veidošanas ietekmi uz ražu un ābolu kvalitāti.
  • Kā allaž žurnālā – zemnieku pieredzes stāsti. Jaunais agronoms EDGARS ELSTIŅŠ dalās pieredzē par sava darba īpatnībām, strādājot Variņu pagasta SIA “Palsa”, bet Veselavas pagasta ZS “Caunītes” saimnieki ALDIS un ILZE ZILVERI stāsta par savu dalību un panākumiem Holšteinas šķirnes dzīvnieku izstādē “Nākotnes zvaigzne 2021”, kā arī par savas piensaimniecības biznesa modeli un perspektīvām. Savukārt dārzkopis KASPARS OTIKOVS no Bērzes pagasta SIA “Daudziņi” lepojas ne tikai ar tomātu, gurķu un ķirbju, bet arī arbūzu un meloņu bagātīgo ražu.

“AgroTops” ir profesionāls žurnāls katram zemniekam un lauku uzņēmējam – par dzīvi, darbu un biznesu laukos!

Žurnāla elektronisko versiju meklē šeit: https://izdevumi.latvijasmediji.lv/izdevumi/at/2021/09/01/

Uzzini un iepazīsti žurnālu arī sociālajā tīklā FACEBOOK: https://www.facebook.com/agrotops

Papildus informācija

Linda Rumka

AS “Latvijas Mediji”

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Tālr. 26459988

E-pasts: linda.rumka@latvijasmediji.lv