Lauka diena par augšņu kaļķošanas nozīmi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar SIA “Bebruciems”, biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina apmeklēt lauka dienu “Augšņu kaļķošanas nozīme laukaugu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanai”.

Norises laiks un vieta: 06.07.2022. no pulksten 11.00 līdz 14.00, SIA “Bebruciems”, Taurupes pagasts, Ogres novads. ( GPS 56.908339, 25.242693)

Lauka dienā būs iespēja uzzināt gan par  demonstrējumā “Dažādu kaļķošanas materiālu efektivitāte laukaugu sējumos” iegūtajiem rezultātiem, gan par augšņu kaļķošanas nozīmi, izmantojamiem materiāliem, to izvēles nosacījumiem, gan arī par kaļķošanas materiālu izmantošanas ekonomisko efektivitāti zālājos. Lauka dienas otrajā daļā varēs vairāk uzzināt par SIA “Bebruciems” pieredzi graudaugu audzēšanā un apskatīt saimniecības laukus.

PROGRAMMA

Pieteikšanās līdz 05.07.2022. šeit: https://forms.gle/R148F8MD51PcNykg7

Papildinformācija: tālr. 29115730 (Ilze Skudra).

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr.  LAD240118/P14., grozījumi Nr. LAD160119/P4. Demonstrējuma tēma: Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte (13. lote).