Ieteikumi putnu un dzīvnieku mazuļus saudzējošai pļaušana

Latvijā norisinās intensīva zālāju pļaušana, un sākusies arī labības novākšana. Tādēļ vēlamies atgādināt pļaušanas pamatprincipus, kas pasargās putnu un dzīvnieku mazuļus no iekļūšanas pļaujmašīnās un kombainos.

Galvenais pamatprincips – nepļaut platību (pļavu, lauku) apļveidā virzienā no āra uz iekšu. Putnu un dzīvnieku mazuļi slēpjas vēl nenopļautajā platībā un būtībā atrodas slazdā. Šādā gadījumā var atstāt “dzīvības saliņu”, kas izveidojusies platības vidū, nenopļautu vai arī pabeigt pļaušanu nākamajā dienā.

Vēlamas ir divas pļaušanas shēmas: slejās vai no lauka vidus uz malām.

Drošas pļaušanas shēmas. Avots: Putni palieņu pļavās. Latvijas Dabas fonds, 2007

Šādi pļaujot, putni un dzīvnieki var paspēt paglābties no pļaušanas tehnikas. Arī tad labi ir atstāt nenopļautus laukumus – tās būs vietas, kur dzīvniekiem un putniem paslēpties pļaušanas laikā. Ievērojot šādus nosacījumus, mēs nodarām pēc iespējas mazāku postījumu dabai, kaut arī tas negarantē, ka dzīvnieku mazuļi netiks traumēti. Viņiem vēl nav pieredzes, kā izvairīties no pļāvēja, un bieži vien viņi izvēlas vienkārši slēpties zālē.

Tāpat arī ieteicams vienā dienā nopļaut tikai pusi vai nedaudz vairāk no lauka un turpināt pļaušanu nākamajā dienā, lai jaunie putni un dzīvnieki naktī varētu atrast jaunu paslēptuvi. 

Vairāk informācijas par dabai saudzīgu ļaušana varat uzzināt rokasgrāmatas “Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā” IV B daļā.

Informācijas avots: ZM