Cūku labturības uzlabošanai novietnē jāizstrādā riska novērtējuma plāns

Valdība otrdien, 9. augustā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus cūku labturības prasībās, kas nosaka pienākumu izstrādāt riska novērtējuma plānu cūku novietnēs, lai samazinātu cūku astu rutīnas amputēšanu, tādējādi uzlabojot dzīvnieku labturību.

Rutīnas amputāciju nereti izmanto gadījumos, kad cūku novietnē vērojama augsta cūku agresija, kas izpaužas citu cūku astu nokošanā. Lai samazinātu šādu gadījumu skaitu, cūku novietnēs ir jāievieš riska novērtējuma plāns, kas nosaka dzīvnieku īpašniekam veikt novietnes monitoringu un izvērtēt tās atbilstību labturības prasībām.

Cūku īpašniekam, izstrādājot riska novērtēšanas plānu, ir jāizvērtē kritēriji, pēc kuriem var novērtēt cūku turēšanas apstākļus un saimniekošanas sistēmu, kā arī skaidri jānosaka īstenojamie pasākumi, kas var mazināt cūku astu nokošanas gadījumu skaitu. Vērā jāņem gan rādītāji, kas saistīti ar dzīvniekiem, gan rādītāji, kas nav saistīti ar dzīvniekiem. Riska novērtēšanas plānā iekļauj tādus rādītājus kā, piemēram, nodrošinājumu ar cūku veselībai nekaitīgiem materiāliem (salmiem, sienu, koku, granulām u.c.) un to pieejamību, platības atbilstību dzīvnieku daudzumam aizgaldā, aizgalda tīrību, novietnes gaisa kvalitāti, barības kvalitāti, dzīvnieku veselības stāvokli, astes vai ausu sakošanas gadījumu biežumu u.tml. Riska novērtējuma rezultāti jādokumentē un, pamatojoties uz rezultātiem, jāievieš nepieciešamās izmaiņas cūku turēšanas apstākļos.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 “Cūku labturības prasības”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: ZM