Seminārs “Jaunienācēji laukos: iespējas un izaicinājumi”, 7.10., Jelgava

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, sadarbībā ar biedrību “Latvijas Lauku forums”, aicina piedalīties seminārā “Jaunienācēji laukos: iespējas un izaicinājumi”, šī gada 7.oktobrī, Jelgavā, Lielā ielā 2.

Iedzīvotāju pieaugošā interese nomainīt pilsētas vidi uz dzīvi laukos, liek paskatīties uz jau ilgstoši problemātiskajiem jautājumiem lauku teritorijās no jauna skatupunkta, vienlaikus arī aktualizējot jaunus izaicinājumus. Kādu potenciālu jaunās migrācijas tendences atver lauku telpas attīstībai? Meklēsim inovatīvus, laukiem un dažādām motivācijām pielāgotus risinājumus lauku revitalizācijai, ko paver pilsētas iedzīvotāju pieaugošā interese par dzīvi laukos.

Semināra programma

Reģistrācija semināram līdz 4.oktobrim – https://ej.uz/seminars-jaunienaceji

Seminārs tiek organizēts valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” (programma) īstenotā projekta “Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai” VPP-LETONIKA-2021/4-0002 ietvaros, kā arī ar Horizon2020 projekta “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) atbalstu.

Papildus informācija:

Latvijas Lauku forums

+371 28855427 | info@laukuforums.lv

www.laukuforums.lv