Dzīvnieka īpašnieks pats varēs veikt mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē

Lai samazinātu administratīvo slogu mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem un paātrinātu ar mikroshēmu apzīmēto suņu reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra (LDC) vienotajā reģistrā, valdība otrdien, 24.janvārī, apstiprināja Zemkopības ministrija sagatavotos grozījumus dzīvnieku reģistrācijas kārtībā.

Noteikumu grozījumi paredz, ka pēc noteikumu stāšanās spēkā mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks pats varēs reģistrēt ar mikroshēmu apzīmētu suni LDC datubāzē. Reģistrēšanu varēs veikt, izmantojot gan LDC, gan vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pieejamās e-pakalpojumu saskarnes

Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Avots:ZM