LZF sagaida vēl izlēmīgāku atbalstu mazajām un vidējām saimniecībām, lauku uzņēmējdarbībai un lauku apdzīvotības veicināšanai.

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) atzinīgi novērtē zemkopības ministra K. Gerharda un viņa komandas paveikto nozares konkurences stiprināšanai un spēju veidot dialogu ar ļoti dažādajām Latvijas lauksaimniekus pārstāvošajām organizācijām.

Mēs dzīvojam un strādājam vienotā Eiropas telpā, mums ir vienota Eiropas politika, kurā ir sava vieta mazajām lauku saimniecībām, paredzot tām finansējuma daļu no kopējās atbalsta sistēmas. Mazās lauku saimniecības nav mazvērtīgākās vai nevajadzīgākas, tām ir jānodrošina vēl lielāks atbalsts, lai būtu iespēja gan uzsāk, gan attīstīt ražošanu. Arī mazās saimniecības saimnieko produktīvi!

Šobrīd uzsāktais virziens Latvijas KLP Stratēģiskā plāna pasākumos lauksaimniecības un lauku vides attīstībai no 2023.gada ir kļuvis labvēlīgāks mazajām un vidējām saimniecībām, un ceram, ka tas arī tiks turpināts, ļaujot attīstīties mazajām un vidējām saimniecībām, lauku uzņēmējdarbībai, saglabājot lauku apdzīvotību.

LZF, atbalstot Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas Ziņojumā projekta par pārtikas un lauksaimniecības nākotni rakstīto, ka ģimenes saimniecībām ir nepieciešams mērķtiecīgāks atbalsts un to var panākt, ieviešot obligātu lielāku atbalsta likmi mazām saimniecībām, turklāt lielākām saimniecībām atbalstam būtu jābūt samazinātam, atspoguļojot apjomradītus ietaupījumus, ar iespēju dalībvalstīm noteikt atbalsta ierobežojumu, aicināja mainīt LATVIJAS LAUKU ATTĪSTĪBAS POILITIKU, LAI VEICINĀTU LAUKU APDZĪVOTĪBU, ILGSTPĒJĪBU UN EKONOMISKO VITALITĀTI, īpašu uzmanību pievēršot mazajām un vidējām lauku saimniecībām.

Biedrības ieskatā Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskais plāns 2023.–2027. gadam ir  kompromiss, jo daudzu lauksaimniecības organizāciju, arī LZF, priekšlikumi tika uzklausīti, bet ne visi tika ņemti vērā.